Integrale loopbaan begeleiding

Voor wie?

Second Chance Force is er voor een ieder, die door verschillende omstandigheden al geruime tijd geen structureel betaald werk heeft kunnen vinden en behouden en die hier waarschijnlijk zelf ook niet in zal slagen.

Wij werken met name met de volgende doelgroepen, waarmee wij veel ervaring hebben opgedaan en hierdoor vaak snel de juiste stappen kunnten zetten richting een betaalde baan:

Kwetsbare jongeren:

Mensen in de leeftijd tot 27 jaar die door verschillende factoren niet in staat zijn om een vaste baan te vinden. Vaak hebben deze jongeren al vroeg schulden, problemen in het sociale Umfeld en geen diploma of startqualificatie.

 

 

 

Mensen met een Wajong of Wia uitkering:

Mensen met een arbeidsongeschikheidsuitkering, die door ondersteuning op diverse leefgebieden en een alternatieve kijk op werk, op weg geholpen kunnen worden naar een betaalde baan.

De belangrijkste basisvereiste voor een kandidaat is de motivatie van de kandidaat. Enkel als een kandidaat voor 100% achter de keuze staat om niet terug te vallen in het oude gedrag en open staat voor een lange weg naar succes en hier alles voor over heeft, dan is dit een basis waarop we als kandidaat en Second Chance Force kunnen bouwen aan het fundament van een zekere toekomst.

 

Mensen met een detentie achtergrond:

Mensen die een detentie verleden hebben en absoluut niet meer willen recidiveren. Het detentie verleden is een grote belemmerende factor bij het vinden van werk. Second Chance Force heeft met name door de samenwerkingsverbanden met de penitentiaire inrichtingen in Limburg en een groot aantal ketenpartners waaronder de diverse reclasseringstakken, een opgebouwde expertise om mensen met een detentie verlden te begeleiden naar een vaste betaalde baan.

Mocht je niet tot een van bovenstaande doelgroepen behoren, daqn kun je toch altijd contact met ons opnemen en zullen we samen bespreken welke mogelijkheden er voor je zijn!Second Chance Force richt zich op dit moment enkel op kandidaten die na hun detentie woonachtig zijn in Zuid en Midden Limburg.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die te maken hebben met multi problemathiek.