Integrale loopbaan begeleiding

Wie zijn wij?

 

 

Second Chance Force is een relatief jonge onderneming, opgericht in de zomer van 2011 met toen als doelstelling het bemiddelen van (ex) gedetineerden naar een betaalde baan.

Onze dienstverlening is opgebouwd middels ons ILB concept, dat in eigen huis is ontwikkelt en in de afgelopen 3 jaren is geevalueerd tot de succesformule die het nu is.

ILB staat voor Integrale loopbaanbegeleiding. Met integrale loopbaanbegeleiding bedoelen wij een compleet reïntegratie traject, waarin we starten met het in kaart brengen en samen met onze ketenpartners op orde brengen van de leefgebieden van de deelnemer aan een ILB traject. Voorbeelden van deze leefgebieden zijn huisvesting, Financïen, Schulden, Sociale Omgevingsfacturen en psychische en in de persoon gelegen beperkingen.

Wij zijn namelijk van mening dat het pas zin heeft om een passende baan te zoeken en te vinden voor een deelnemer, als de leefgebieden voldoende afgedekt zijn en het hoofd van de deelnemer genoeg vrij is om het verrichten van reguliere betaalde arbeid aan te kunnen op structurele basis.

De resultaten met de doelgroep (ex) gedetineerden waren zo positief, dat vanuit onze opdrachtgevers de vraag werd gesteld of wij onze dienstverlening ook zouden kunnen toepassen op andere doelgroepen.

Gedurende de afgelopen 3 jaren hebben wij ons ILB concept daarom ook toegankelijk gemaakt voor andere doelgroepen die van onze ILB aanpak kunnen profiteren: Wij richten ons naast de doelgroep (ex) gedetineerden, op kwetsbare jongeren en op mensen met een WAJONG/WIA en in individuele gevallen in overleg met onze opdrachtgevers ook op mensen die niet aan bovenstaande criteria voldoen.

Onze visie is dat niet de definitie van een doelgroep bepalend moet zijn in een reïntegratie traject, maar de slagingskans voor een mens met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Second Chance Force combineert activiteiten en zienswijzen en biedt middels de dienstverlening "Integrale Loopbaanbegeleiding" een concrete oplossing bij het vervullen van een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van een reïntegratie traject, namelijk het hebben van een betaalde baan om zo een echte tweede kans in de maatschappij te krijgen.

Integrale loopbaanbegeleiding voor werknemers!

SCF biedt ook Integrale loopbaanbegeleidingstrajecten aan voor uw bestaande werknemers. Stel uw heeft een medewerker in dienst die problemen heeft op op een aantal leefgebieden, zoals bijvoorbeeld schulden en u weet dat de werknemer hieronder gebukt gaat en u bent bang dat dit op termijn in een ziekmelding zou kunnen resulteren. Dan heeft SCF de oplossing voor uw organisatie middels onze dienstverlening integrale loopbaanbegeleiding voor werknemers!

ILB voor werknemers houdt in dat wij uw werknemer aktief ondersteunen bij het oplossen van relevante problemen op leefgebieden zodat de werknermer niet nog verder in de problemen terecht komt met een mogelijke ziekmelding tot gevolg.

Wij stellen ons graag middels een persoonlijk kennismakingsgesprek aan uw organisatie voor als uw interesse gewekt is en/of U meer over onze dienstverleningsgebieden wilt weten. Als U het contact formulier invult en aan ons verzend, dan nemen wij op korte termijn contact met U op.