Integrale loopbaan begeleiding

Samenwerking met partners

Gelet op het aantal ketenpartners waar een gedetineerde mee in aanraking komt na detentie, is het van groot belang om alle betrokken partners zo goed mogelijk te informeren over alle activiteiten en akties die worden doorgevoerd met betrekking tot de betreffende kandidaat.

 

Daar waar het leefgebied loon, werk en inkomen aan bod komt, kan Second Chance Force de verbindende factor zijn tussen alle betrokken ketenpartners, daar de medewerkers van Second Chance Force veelvuldig contact met de kandidaat en de betrokken ketenpartners hebben. Zo kan er snel op hulpvragen en te nemen akties worden ingespeeld om de kans op problemen en in het verlengde daarvan recidive zo veel mogelijk te beperken