Integrale loopbaan begeleiding

Maatschappelijke doelstelling

De penitentiaire inrichtingen regio Zuid en Second Chance force hebben tot doelstelling, om middels webshop en de producten die via de webshop aan derden worden aangeboden, een maatschappelijke invulling te geven aan de werkzaamheden die door gedetineerden binnen de inrichtingen worden uitgevoerd. Tevens worden onze producten vervaardigd in Centra voor Arbeidsrehabilitatie zoals Relim.

Deze producten worden tegen kostprijs aangeboden.

 

Op deze wijze kunnen de gedetineerden iets terug doen voor de maatschappij.

 

Daarnaast is het voor de gedetineerden van belang om aan producten te werken, die een bepaalde identiteit hebben en zo een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel van eigenwaarde van de gedetineerde, die trots kan zijn op de producten die worden gemaakt en ook een maatschappelijke doelstelling ten goede komen.

Gedetineerden kunnen zo ook relevante werkervaring opdoen die wellicht in de individuele loopbaanbgeleiding van de gedetineerde kan worden toegepast.

 

Daar een groot gedeelte van de omzet ten goede komt van de betreffende inrichtingen, kunnen de inrichtingen met deze financiële middelen hun product assortiment verder uitbreiden en relevante investeringen doen.